Пријавување за online учество на 13-тиот Конгрес на К4 Групацијата (25/26.11.2022)

Почитувани,Ве известуваме дека пријавувањето за online учество на 13-тиот Конгрес на К4 Групацијата (25/26.11.2022) ЗАВРШУВА НА 23.11.2022 (СРЕДА), ВО 15:00 ЧАСОТ. По овој термин, ПРИЈАВИ ЗА УЧЕСТВО НА КОНГРЕСОТ НЕМА ДА СЕ ПРИМААТ. Сите учесници кои се регистрирани или ќе се регистрираат за online учество на 13-тиот Конгрес на К4 Групацијата (25/26.11.2022), ќе добијат e-mail…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВРЕМЕНА МЕРКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТИ ОД КСУ

Почитувани,Ве известуваме дека времената мерка за доставување на сертификати од континуирано стручно усовршување, по електронска пошта, која беше воведена поради пандемијата со вирусот Sars-Cov 2, ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ. Сертификатите за учество на облиците на континуирано стручно усовршување треба да се доставуваат во просториите на Стоматолошката комора на Македонија, исклучиво во ОРИГИНАЛ. Претходно наведеното се однесува…

Aнкетен прашалник за моменталниот принцип на прикрепени/капитирани пациенти на име на лекар (избран лекар), наспроти евентуален принцип на прикрепени/капитирани пациенти на ПЗУ (избрана ординација)

Aнкетен прашалник за моменталниот принцип на прикрепени/капитиранипациенти на име на лекар (избран лекар), наспроти евентуален принцип наприкрепени/капитирани пациенти на ПЗУ (избрана ординација).Анкетниот прашалник е изготвен од страна на Министерството за здравствона Република Северна Македонија и се однесува само на докторите настоматологија кои работат во приватни стоматолошки ординации одпримарната здравствена заштита и имаат склучено договор со…

Информации за надрградба на софтвер и повремени прекини во сервисот

Почитувани колеги, би сакале да ве известиме дека заради интегрирање со online регистарот како ново интегрално решение кое ги опфаќа сите софтвери во комората, мобилната апликација како и најавата преку веб страната, во некои денови нема да функционира. Ова посебно се однесува на телефоните со софтвер на Apple и Huawei. Ви благодариме на разбирањето. СКМ

Успешни разговори на претседателите на стоматолошките комори во Фоча

Разговорите беа успешни на обострано задоволство. Конкретно, ова се однесува на разговори со стоматолошки комори – д-р Саша Дабиќ, претседател на Стоматолошката комора на Република Српска, д-р Мирсад Токиќ, првиот човек на Стоматолошката комора на Федерацијата на Босна и Херцеговина и неговиот соработник д-р Харис Демировиќ, како и д-р Марјан Денковски, претседател на Стоматолошката комора…

Уставен суд ја отфрли иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста  на делови од Статутот на Стоматолошката комора на Македонија

Од извештајот на Уставен суд на РСМ Извор: http://ustavensud.mk/?p=22719 3.Реферат У.бр.13/2022 Не се поведува постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 15 точките 3 и 5, член 16 точките 5 и 8, член 18 ставовите 1 и 2, член 19 ставовите 6 и 8, член 20 став 1, член 28 ставовите 2 и…