ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВРЕМЕНА МЕРКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТИ ОД КСУ

Почитувани,Ве известуваме дека времената мерка за доставување на сертификати од континуирано стручно усовршување, по електронска пошта, која беше воведена поради пандемијата со вирусот Sars-Cov 2, ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ. Сертификатите за учество на облиците на континуирано стручно усовршување треба да се доставуваат во просториите на Стоматолошката комора на Македонија, исклучиво во ОРИГИНАЛ. Претходно наведеното се однесува…