15Фев

Работен текст на Статут на СКМ 2021

Работна верзија на текстот на Статутот на СКМ за расправа