ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ОДРЖАН СОБИР НА ДОКТОРИ ВО РЕГИОН СТРУМИЦА

На ден 22.09.2015 година во Струмица По барање на регионалниот одбор на СКМ – Струмица и со планот на раководството на СКМ на чело со Проф. Д-р. Владимир Поповски за посета на регионите за приближување кон членството и поголема транспарентност на СКМ беше одржан Собир на Доктори, на кој беа присутни триесетина доктори на стоматологија…

Проширување на листите на стоматолошките услуги

По завршените преговори со Министерството за здравство за проширување на листите на стоматолошките услуги од областа на орална хирургија,болести на заби и ендодонт,ортодонција и протетика, во прилог ги објавуваме листите. Листата на стоматолошки услуги што можат да се укажуваат во ПЗУ-специјалистичките ординации почнуваат да важат од моментот кога ординацијата ќе потпише договор за дејност  со…

Листата на услуги во ПЗУ по општа стоматологија

Во прилог ја објавуваме листата на здравствени услуги што можат да се укажуваат во ПЗУ по општа стоматологија. Доколку имате предлози за проширување на оваа листа со нови техники и методи, Ве молиме во рок од 2 недели да ги доставите на е-маил адрестата: ivana@stomatoloskakomora.org. Листата на здравствени услуги Со почит, Стоматолошка комора на Македонија

Одлуки од Собрание на СКМ (04.04.2015 )

Собранието на СКМ на својата втора редонва седница која се одржа на ден 04.04.2015 година донесе: ОДЛУКА- Поради донесениот Заклучок за поведување на прекршочна постапка против СКМ од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата ,согласно член 59 став 1 и член 7 став 1 од Законот за заштита на конкуренција ценовникот и Правилникот за…

Отворен ден на комората

Стоматолошката комора на Македонија организира отворен ден на комората каде што секој член на комората ќе може да дојде на разговор директно со раковотството на комората за одредени идеи, забелешки или предлози. Секоја среда од 15 до 17 часот во просториите во комората почнувајки од 18.02.2015 год. Со почит Стоматолошка комора на Македонија