Стоматолошка комора на Македонија, регуларен член на ЕРО – ФДИ

(European Regional Organiziation of the FDI) Од 26-27.04.2019 година на покана на бордот на ЕРО ФДИ (European Regional Organiziation of the FDI) , делегацијата на Стоматолошка комора на Македонија представена од председателот на Комората  Д-р Маријан Денковски и председателот на Собранието на Комората Д-р Оливер Манасиев присуствуваше на пролетната ЕРО ФДИ пленарна сесија во Франкфурт…

Стоматолошка комора на Македонија, регуларен член на ЕРО – ФДИ

(European Regional Organiziation of the FDI) Од 26-27.04.2019 година на покана на бордот на ЕРО ФДИ (European Regional Organiziation of the FDI) , делегацијата на Стоматолошка комора на Македонија представена од председателот на Комората  Д-р Маријан Денковски и председателот на Собранието на Комората Д-р Оливер Манасиев присуствуваше на пролетната ЕРО ФДИ пленарна сесија во Франкфурт…