ИНФОРМАЦИЈА ОД ФЗОРСМ ЗА ПОТПИШУВАЊЕ НА АНЕКС ДОГОВОРИТЕ

Почитувани, Во комуникација со Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, ја добивме информацијата дека над 500 ординации, кои треба да склучат анекси за продолжување на договорите, ја немаат воопшто започнато таа постапка. Во продолжение на текстот, Ви ја пренесуваме конкретната информација која пристигна од Фондот, а во прилог го доставуваме и конкретното ивестување по…