ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ И КОРИСТЕЊЕ КОЛАЧИЊА (COOKIES)

Стоматолошка комора на Македонија (во понатамошниот текст СКМ) ви се заблагодарува на посетата на нашата веб страна или за вашата комуникација со нас преку е-пошта. Со посетувањето на веб страната на СКМ, значи дека сте ја прочитале содржината на документот за Политика на приватност. Со разгледување и запознавање со нашата веб страна и оваа Политика…