НОВИ 52 ЛИЦЕНЦИ ЗА ВО МРЕЖА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИ

Над 25% зголемување на договори со ФЗО за специјалисти НОВИ 52 ЛИЦЕНЦИ ЗА ВО МРЕЖА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИ По повеќегодишни постојани и непрекинати напори, преговори и разговори на Стоматолошка комора на Македонија со надлежните институции за „проширување„ на мрежа на специјалистички консултативна стоматологија конечно може да кажеме дека се дојде до почеток на решавање на проблемот…

НОВИ 52 ЛИЦЕНЦИ ЗА ВО МРЕЖА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИ

Над 25% зголемување на договори со ФЗО за специјалисти НОВИ 52 ЛИЦЕНЦИ ЗА ВО МРЕЖА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИ По повеќегодишни постојани и непрекинати напори, преговори и разговори на Стоматолошка комора на Македонија со надлежните институции за „проширување„ на мрежа на специјалистички консултативна стоматологија конечно може да кажеме дека се дојде до почеток на решавање на проблемот…