Известување за организаторите, во врска со најавените и прифатените настани од КСУ за 2020 година, поради ситуацијата со корона вирусот COVID19

Известување за организаторите, во врска со најавените и прифатените настани од КСУ за 2020 година, поради ситуацијата со корона вирусот COVID19