ПРОТОКОЛИ ЗА РАБОТА ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА

ГОЛЕМА БЛАГОДАРНОСТ НА СИТЕ ШТО ПОМАГААТ И УЧЕСТВУВААТ ВО ПОДГОТОВКА НА ОВИЕ ТЕКСТОВИ, КОИ СЕКОЈДНЕВНО ЌЕ ГИ ОБЈАВУВАМЕ НА  ВЕБ СТРАНАTA НА КОМОРАТА. НЕ МИСЛИМЕ ДЕКА СЕ ШТО Е ПОТРЕБНО ДА ЗНЕАТЕ ЌЕ УСПЕЕМЕ ДА ГО ГО НАПИШЕМЕ, УШТЕ ПОМАЛКУ МИСЛИМЕ ДЕКА НАПИШАНОТО ВИЕ ВЕЌЕ НЕ ГО ЗНАЕТЕ  И НЕ ГО ПРАКТИКУВАТЕ ВО ВАШЕТО СЕКОЈДНЕВНО…