Допис од Кризната група на Стоматолошка комора на Македонија

Почитувани, Сакаме да Ве известиме со мало задоцнување од два дена за новонастаната состојба во нашата држава, а што е поврзано со работењето на стоматолошки здравствени установи, со нашето функционирање. Се надеваме дека за доцнењето ќе не разберете, но задолжувањето на Министерство за здравство, пред се задолжувањето кое како Кризна група на Комора го добивме…