СООПШТЕНИЕ ОД ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВО ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СТОМАТОЛОШКИТЕ ОРДИНАЦИИ

        Здравствени услуги од специјалистичко–консултативна стоматолошка здравствена заштита и општа стоматологија   По препорака на Комисијата за заразни болести, од 13.05.2020 година сите стоматолошки ординации во Република Северна Македонија  започнуваат со работа. Со тоа стоматолошките услуги на осигурените лица ќе ги пружаат избраните лекари стоматолози и лекарите специјалисти од дејноста орална хирургија,…