Продолжен е РОКОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИ

Продолжен е РОКОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИ за вршење на здравствени услуги во дејностите ОРТОДОНЦИЈА, СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА И ОРАЛНА ХИРУРГИЈА   Комисијата за спроведување на постапката за доделување на лиценца во Министерството за здравство објави ЈАВНИ ПОВИЦИ за доделување на лиценци за вршење на здравствени услуги во дејностите ОРТОДОНЦИЈА, СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА И ОРАЛНА ХИРУРГИЈА („Службен…