Анкета за вакцинирање на здравствени работници против Covid-19 вработени во стоматолошки установи

Почитувани колеги, Ве информираме дека Стоматолошката комора на Македонија, во соработка со Министерството за здравство и Институт за јавно здравје, ја превзема обврската за информирање на своите членови, во врска со претстојната вакцинација против COVID-19 која треба да започне на почетокот од 2021 година. Стоматолошката комора на Македонија како и досега е во постојана комуникација…

Анкета за вакцинирање на здравствени работници против Covid-19 вработени во стоматолошки установи

Почитувани колеги, Ве информираме дека Стоматолошката комора на Македонија, во соработка со Министерството за здравство и Институт за јавно здравје, ја превзема обврската за информирање на своите членови, во врска со претстојната вакцинација против COVID-19 која треба да започне на почетокот од 2021 година. Стоматолошката комора на Македонија како и досега е во постојана комуникација…