ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИМУНИЗАЦИЈА НА СТОМАТОЛОШКИ ТИМОВИ СО СПИСОЦИ

Почитувани, Во прилог на ова известување, се прикажани списоците на доктори на стоматологија и стоматолошки асистенти кои се пријавиле за вакцинација во перидот од 07.04.2021 до 15.04.2021. Ве известуваме дека во табелите се објавени само оние доктори и асистенти кои: имаат важечки лиценци за работа од областа на стоматологијата (само за доктори на стоматологија) немаат…