НЕМА ВЕЌЕ ВАКЦИНАЦИЈА СО ПОТВРДИ

Почитувани, Во врска со известувањето за вакцинирање на здравствени работници и соработници од 5ти Мај 2021 година, се спроведуваше во големите пунктови во повеќе градови, со доставување на потврда од установата од која доаѓаат, Ве известуваме дека истото престанува да важи. Сите заинтересирани здравствени работници и соработници, како дел од стоматолошките тимови, за вакцинација треба…