Известување во врска со евиденција на присуство на настаните од континуирано стручно усовршување

Почитувани, Ве потсетуваме дека учеството на настаните согласно, годишниот план за КСУ, се потврдува ИСКЛУЧИВО СО ИСЧИТУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИОТ QR КОД ОД МОБИЛНАТА АПЛИКАЦИЈА на Стоматолошката комора на Македонија. Понатаму, Ве известуваме дека РЕГИСТРАЦИЈАТА на учесници преку исчитување на единствениот QR-КОД ЌЕ БИДЕ ОВОЗМОЖЕНА ВО ПРВИТЕ ДВА ЧАСА од започнувањето на настаните, согласно програмата објавена…