ОБРАЌАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СКМ Д-Р МАРИЈАН ДЕНКОВСКИ

ОБРАЌАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СКМ Д-Р МАРИЈАН ДЕНКОВСКИ ПОЧИТУВАНИ КОЛЕШКИ И КОЛЕГИ,   Првин би сакал да искажам голема благодарност на сите колеги што помагаат и учествуваат во подготовка на информативните текстови кои секојдневно ќе ги објавуваме на  веб страната на Комората. И покрај тоа што сме уверени дека сте запознаени со скоро сите случувања…

ОДЛУКА За формирање на времена Комисија на СКМ

ОДЛУКА За формирање на времена Комисија на СКМ за разгледување на поднесени досиеа од сложен карактер по однос на спроведување на постапка за стручен испит за дипломирани доктори по стоматологија со пет, односно шестгодишни стуии кои завршиле студии по стоматологија на високообразовни институции во РМ или во странство како и досиеа исто така од сложен…

Ден на либерални професии

Делегацијата на Стоматолошката комора на Македонија, Претседателот  на Комората  Д-р Маријан Денковски и Заменикот на претседателот  на Комората  Доц. Д-р Кенан Ферати на покана на EESC (European Economic anf Social Committee) / Европската комисија за економија и социјала на Европската унија  во Брисел, Белгија  од 26-27.11.2018 година присуствуваше  на сесијата на комисијата со тема „…