„ОДРЖАНИ ИЗБОРИ ВО ДВА РЕГИОНАЛНИ ОДБОРИ“

На 18 јули се спроведоа избори во два регионални одбори за дополнување на членови во регионалните одбори и Собранието на СКМ кои согласно Статут на СКМ ( член 58, став 1) е определено  да имаат по пет  члена . Во Регионален одбор Гази Баба за подрачјето на општините Гази Баба,Илинден, Петровец и Арачиново се гласаше…