ЈАВЕН ПОВИК – ТЕНДЕР за доделување на лиценци за вршење на здравствени дејности

  ИЗВЕСТУВАЊЕ Почитувани, Стоматолошката комора на Македонија Ве известува дека од страна на Министерството за здравство е  објавен  ЈАВЕН ПОВИК – ТЕНДЕР за доделување на лиценци за вршење на здравствени дејности (ортодонција, орална хирургија и стоматолошка протетика) на ниво на секундарна здравствена заштита во мрежата на здравствени установи во Република Северна Македонија (Сл. весник бр.…