ПОВИК од Кризна група на СКМ до сите ПЗУ вон мрежа

ПОВИК од Кризна група на СКМ                                  до сите ПЗУ вон мрежа   Почитувани, Поради неможноста од други извори ( Министерство за здравство, АВРСМ и др.) да добиеме точна и релевантна информација за број на Приватни стоматолошки здравствени установи (по општа стоматологија и специјалистичко консултативни )  кои работат надвор од мрежата и немаат договор со Фонд…