ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРОМЕНИ ПРИ КОНТАКТ СО СЛУЖБАТА НА СКМ

ПОЧИТУВАНИ Заради ТЕХНИЧКИ ПРОБЛЕМ и ПОГОЛЕМ ЗАФАТ над ТЕЛЕФОНСКАТА ЦЕНТРАЛА ВО СКМ, Ве молиме за контакт да ги користите МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ на службените лица од КОМОРАТА, кои се наоѓаат во делот за КОНТАКТ на самата ВЕБ СТРАНА на СКМ , https://skm.mk/kontakt/