Меѓународен стоматолошки весник: Првпат со издание за отворен пристап на Интернет бесплатно

      Драги пријатели, го објавивме нашето прв издание за целосно отворен пристап на Меѓународниот стоматолошки весник што сега е беслатно. Сите статии се само на Интернет и се читаат бесплатно – што ги прави подостапни од кога било. Ова издание започнува ново и возбудливо поглавје за IDJ. Уредниците ја истакнуваат визијата на ФДИ…

Меѓународен стоматолошки весник: Првпат со издание за отворен пристап на Интернет бесплатно

      Драги пријатели, го објавивме нашето прв издание за целосно отворен пристап на Меѓународниот стоматолошки весник што сега е беслатно. Сите статии се само на Интернет и се читаат бесплатно – што ги прави подостапни од кога било. Ова издание започнува ново и возбудливо поглавје за IDJ. Уредниците ја истакнуваат визијата на ФДИ…