ZOOM ОТВОРЕНО – Продолжуваме со директна комуникација!!!

Почитувани колеги, Продолжуваме со директна комуникација!!! Вакцинацијата започна! Истатa се одвива само во Скопје и во соработка со МОЈ ТЕРМИН и Министерството за здравство. Постојат многу Ваши прашања кои мора да добијат одговор од најрелевантните од Комората, пред се од членовите на Кризната група на Комората, предводена од претедателот на Комората др Маријан Денковски. Прашањата не мора…