ЈАВЕН ПОВИК на Развојна банка на С. Македонија АД Скопје, нова бескаматна кредитна линија „КОВИД 4“

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, објавува: ЈАВЕН ПОВИК бр.1 за поднесување на кредитно барање за директно кредитирање на микро, мали и средни претпријатија погодени од Ковид-19 од ФОНД ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА И ПОДДРШКА НА ЛИКВИДНОСТА – ,,КОВИД 4” Предмет на овој јавен повик е поднесување на кредитно барање за директна поддршка на микро,…