ПОЈАСНУВАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА МОБИЛНАТА АПЛИКАЦИЈА НА СТОМАТОЛОШКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Бидете навремено информирани! Погледнете го Вашиот профил во регистар на Комората! По одлуката на Извршниот одбор на СКМ за изработување на мобилна апликација, која воедно е и електронска членска карта со единствен QR код на секој член на комората, како најповолна понуда за изготвување на софтвер за апликацијата се прифати понудата на Некстсенс. Денес, веќе…

КОНЕЧНО ДОДЕЛЕНИ ДЕЛ ОД ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ПО ОРТОДОНЦИЈА, ПРОТЕТИКА И ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

По ветувањето за отворање на мрежата на здравствени установи од почетокот на 2019 година и објавата на 84 Јавни повици за доделување на лиценци за вршење на специјалистичка стоматолошка здравствена дејност од почетокот на 2020 година, конечно се доделени дел од нив. Имено, по скоро две години од објавата на Јавните повици во Службен весник…