НАЧИН НА НАЈАВА НА МОБИЛНАТА АПЛИКАЦИЈА SKM MKD

Почитувани колеги, Ве молиме при првата најава  на апликацијата SKM MKD, додека сеуште немате генерирано сопствена лозинка, бројот на лиценца во двете полиња да го впишувате во формат: Лиценца со трицифрен број            0000ХХХ Лиценца со четирицифрен број            000ХХХХ Да не се внесува делот    …