Почитувани колеги,

Ве молиме при првата најава  на апликацијата SKM MKD, додека сеуште немате генерирано сопствена лозинка, бројот на лиценца во двете полиња да го впишувате во формат:
Лиценца со трицифрен број
           0000ХХХ
Лиценца со четирицифрен број
           000ХХХХ
Да не се внесува делот
            / 1  или / 2
Кога ќе влезете во апликацијата прво проверете дали сте во вашиот профил односно дали излегува вашето име и презиме.
Со оглед дека се работи за нова апликација ве молиме за сите проблеми со апликацијата да се јавите во стоматошка комора.

УПАТСТВО ЗА РАБОТА