Известување за начинот на работа на здравствените установи во услови кога информатичкиот систем на ФЗОРСМ не е во функција

Почитувани, Ве известуваме дека на ден 16.02.2023, до Стоматолошката комора на Македонија, е стигнат допис од Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, во однос на прекинот во работата на информатичкиот систем на ФЗОРСМ и насоки како да се постапува во периодот до конечно решавање на проблемот. Со оглед на тоа што здравствените установи…

Нов начин на евиденцијата на бодовите од континуирано стручно усвршување

Почитувани, Ве известуваме дека, започнувајќи од настанот во организација на МСД – Здружение на специјалисти по протетика, кој ќе се одржи на 25.02.2023 година, евиденцијата на бодовите од континуирано стручно усвршување, ќе се одвива исклучиво со исчитување на QR-кодот од мобилната апликација на Стоматолошката комора на Mакедонија. Бодови за учество односно баркод, Ќе биде одобрен…