Допис од Кризната група на Стоматолошка комора на Македонија

Почитувани, Сакаме да Ве известиме со мало задоцнување од два дена за новонастаната состојба во нашата држава, а што е поврзано со работењето на стоматолошки здравствени установи, со нашето функционирање. Се надеваме дека за доцнењето ќе не разберете, но задолжувањето на Министерство за здравство, пред се задолжувањето кое како Кризна група на Комора го добивме…

МЕСЕЦ НА ОРАЛНО ЗДРАВЈЕ

    Иако сме во услови на глобална пандемија од Корона вирусот мора да го одбележиме 20 март – светскиот ден на оралното здравје. Оралното здравје е нераскинлив дел од целокупното човеково здравје, но сепак и во услови на висок технолошки развој и современи стоматолошки материјали, оралните зболувања спаѓаат во најчестите хронични заболувања, а дури…