ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НОВИ ИТНИ СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НОВИ ИТНИ СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ со ТИМОВИ/ПЗУ  на територија на Град Скопје со задолжение на Министерство за здравство   Почитувани колешки и колеги, По завршени анализи кои се направија по примените податоци од сите ЈЗУ и ПЗУ кои работеа како Итни стоматолошки ординации, за динамиката и оптеретеноста на Итните стоматолошки служби од 30.03.2020 до…

ПОВИК од Кризна група на СКМ до сите ПЗУ вон мрежа

ПОВИК од Кризна група на СКМ                                  до сите ПЗУ вон мрежа   Почитувани, Поради неможноста од други извори ( Министерство за здравство, АВРСМ и др.) да добиеме точна и релевантна информација за број на Приватни стоматолошки здравствени установи (по општа стоматологија и специјалистичко консултативни )  кои работат надвор од мрежата и немаат договор со Фонд…

ФЗОРСМ допис до ПЗУ во мрежа 01.04.2020

Почитувани, Согласно насоките од Министерство за здравство, а со цел спречување на ширење на корона вирусот сите приватни стоматолошки здрваствени установи во мрежа со својата опрема и кадар се ставаат на режим на мирување ( да работат исклучиво од дома и да бидат достапни на мобилен телефон за своите пациенти ).   Напоменуваме дека во периодот…

РАСПОРЕД НА ДОКТОРИ НА СТОМАТОЛОГИЈА / НА ПРИВАТНИ СТОМАТОЛОШКИ ЗДРАВСТВЕНИ  УСТАНОВИ    

РАСПОРЕД НА ДОКТОРИ НА СТОМАТОЛОГИЈА / НА ПРИВАТНИ СТОМАТОЛОШКИ ЗДРАВСТВЕНИ  УСТАНОВИ       кои доколку има потреба и ќе се вклучуваааат во работата на итните стоматолошки служби   НА ДОКТОРИ НА СТОМАТОЛОГИЈА / НА ПРИВАТНИ СТОМАТОЛОШКИ ЗДРАВСТВЕНИ  УСТАНОВИ       во мрежа кои се ставени во мирување и кои се должни да се вклучуваат  во работата на итните стоматолошки…

РАСПОРЕД НА ДОКТОРИ НА СТОМАТОЛОГИЈА / НА ПРИВАТНИ СТОМАТОЛОШКИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

РАСПОРЕД КОИ ЌЕ РАБОТАТ ВО СОПСТВЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ  ОД 30.03.2020 ГОДИНА И ЌЕ ПРУЖААТ ИТНИ СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ СОГЛАСНО ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАДОЛЖЕНИЕ  СО БР.17–2817 /2 НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО НА ДОКТОРИ НА СТОМАТОЛОГИЈА / НА ПРИВАТНИ СТОМАТОЛОШКИ ЗДРАВСТВЕНИ  УСТАНОВИ (Гевгелија, Штип, Кочани, Свети Николе, Берово, Кратово, Дебар, Ресен, Валандово, Богданци, Крушево, Македонски Брод, Македонска Каменица и…

Соопштенија од Министерство за здравство и ФЗОРСМ од значење за докторите на стоматологија

Дел од соопштението на Фондот за здрваствено осигурување кое се однесува  за здравствени услуги од специјалистичко–консултативна здравствена заштита и општа стоматологија од 31.03.2020 1. Стоматолошки услуги на осигурените лица ќе се пружаат во итна стоматолошка служба организирана во здравствените домови во РСМ. Во градовите каде нема услови за организирање итна стоматолошка служба во здравствениот дом,…