ДОПОЛНИТЕЛНИ УПАТСТВА  ЗА ОРДИНАЦИИ

*Најмалку три до пет пати на ден, чистете ги најчестите допирни места во просторијата, како што се: рачки на вратите, рачки за прозорци, чешми во ординација и тоалети, копчиња за палење на светло, далечински управувачи, прекинувачи за напојување, лифтови, и други површини што ги користат поголем број на лица. *Средствата за дезинфекција кои ќе ги…

COVID-19

КАКО ДА СЕ АДАПТИРАТЕ НА ЖИВОТОТ КОГА ПОСТОИ МОЖНОСТ ОД ЗАРАЗА ОД ВИРУСОТ   Колешки и колеги! Доколку не сте сигурни дека може да обезбедите сигурност на пациентите и со тоа и на самите Вас и Вашите најблиски подобро не работите, зошто искуството и препораките од состанокот на нашите колеги во Комо , Ломбардија( Италија…

Известување за организаторите, во врска со најавените и прифатените настани од КСУ за 2020 година, поради ситуацијата со корона вирусот COVID19

Известување за организаторите, во врска со најавените и прифатените настани од КСУ за 2020 година, поради ситуацијата со корона вирусот COVID19

Информации и насоки по однос на вирозата со COVID19

Драги колешки и колеги, Ние, докторите на стоматологија, работејќи ја нашата работа која е од јавен интерес, во моментот сме една од најранливите професии. Стоматолошка комора на Македонија ќе се обиде во следниот период да споделува што е можно повеќе и што е можно поверодостојни информации, поврзани со Вашето живеење и работење во услови на…

ЈАВЕН ПОВИК – ТЕНДЕР за доделување на лиценци за вршење на здравствени дејности

  ИЗВЕСТУВАЊЕ Почитувани, Стоматолошката комора на Македонија Ве известува дека од страна на Министерството за здравство е  објавен  ЈАВЕН ПОВИК – ТЕНДЕР за доделување на лиценци за вршење на здравствени дејности (ортодонција, орална хирургија и стоматолошка протетика) на ниво на секундарна здравствена заштита во мрежата на здравствени установи во Република Северна Македонија (Сл. весник бр.…

НОВИ 52 ЛИЦЕНЦИ ЗА ВО МРЕЖА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИ

Над 25% зголемување на договори со ФЗО за специјалисти НОВИ 52 ЛИЦЕНЦИ ЗА ВО МРЕЖА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИ По повеќегодишни постојани и непрекинати напори, преговори и разговори на Стоматолошка комора на Македонија со надлежните институции за „проширување„ на мрежа на специјалистички консултативна стоматологија конечно може да кажеме дека се дојде до почеток на решавање на проблемот…

НОВИ 52 ЛИЦЕНЦИ ЗА ВО МРЕЖА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИ

Над 25% зголемување на договори со ФЗО за специјалисти НОВИ 52 ЛИЦЕНЦИ ЗА ВО МРЕЖА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИ По повеќегодишни постојани и непрекинати напори, преговори и разговори на Стоматолошка комора на Македонија со надлежните институции за „проширување„ на мрежа на специјалистички консултативна стоматологија конечно може да кажеме дека се дојде до почеток на решавање на проблемот…

Решение за давање на согласност на годишниот план за стручен надзор над стручната работа на стоматолошките здравствени установи и здравствените работници за 2020 годин

Решение за давање на согласност на годишниот план за стручен надзор над стручната работа на стоматолошките здравствени установи и здравствените работници за 2020 годин (СИМНИ)