ОДРЖАНИ ИЗБОРИ ВО ПЕТ РЕГИОНАЛНИ ОДБОРИ

На 22 март се спроведоа избори во пет регионални одбори за дополнување на членови во истите кои согласно Статут на СКМ ( чкен 58, став 1) е определено  да имаат по пет члена . Во Регионален одбор Делчево за подрачјето на општините Делчево, Берово и Пехчево се гласаше за дополнување на два члена во тој…

ВТОР ПОЛИТИЧКИ СОСТАНОК

Особено задоволство ни е дека оваа година Стоматолошката комора на Македонија беше домаќин на Вториот политички состанок  којшто се одржи во Скопје на 9 март во Скопје, во хотелот Stone Bridge . На Првиот политички состанок , кој се одржа во јуни 2018 година во Бургас , Бугарија учествуваа представници на Федерација на германските  стоматолошки …

Меѓународната активност на Стоматолошката комора на Македонија е во значителен подем

По поканата  на Европската Комисија за економија и социјала (EESC -European Economic anf Social Committee)   представниците на Комората учествуваа  на состанокот на комисијата , во Брисел ,на 26-27.11.2018  со тема „Ден на либерални професии„ ,  каде припаѓа и стоматолошката професија и каде што се разговараше за идните чекори околу раздвојување на здравствените професии од  другите…